سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

به چشم خسته ی من آسمون سنگ شده ، لعنت به این جدایی دلم برات تنگ شده .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اگه غم و غصه اومد سراغت ، قلبتو دایورت کن رو قلب من .

 

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

بهترین معلمم کسی بود که بهترین چیز را به من آموخت ، دو خط روی تابلو کشید و گفت این دو خط موازی هیچوقت به هم نمیرسند مگر اینکه یکی خود را بشکند ، عزیزم تا غرورت را نشکنی به چیزی که میخواهی نمیرسی .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

چقدر خوبه آدم یکی را دوست داشته باشه ، نه به خاطر اینکه نیازشو بر طرف کنه ، نه به خاطر اینکه کسی دیگری را نداره ، نه به خاطر اینکه تنهاست ، نه از روی اجبار ، بلکه به خاطر اینکه اون شخصیت ارزش دوست داشتن را داره .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

زندگی مانند گیتاریست که گاهی نوای غمگین می نوازد و گاهی نوای شادی ، امیدوارم که گیتار زندگیت همیشه بندری بنوازد .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

قبل از اینکه به کسی بگی دوست دارم ، خوب فکراتو بکن چون شاید چراغی در دلش روشن کنی که خاموش کردنش به خاموش شدن او بیانجامد .

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

سازنده ترین کلمه گذشت است ، آن را تمرین کن ، پر معنی ترین کلمه ما است ، آن را به کار ببر ، عمیق ترین کلمه عشق است ، به آن ارج بنه ، بی رحم ترین کلمه تنفر است ، از بین ببرش ، سرکش ترین کلمه حسد است .


اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

خاطره ی شادمانی های دیروز ، بزرگترین غمی است که امروز داریم .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

چون دستم بوی گل می داد مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند ، اما افسوس کسی فکر نکرد ، شاید من گلی کاشته باشم .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

آسمان همچون دل من روشن از جلوه های مهتاب است ، امشب از خواب خوش گریزانم که خیال تو خوش تر از خواب است .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

ای دوست به جز تو دلبری نیست مرا ، می سوزم و از تو خبری نیست مرا ، خواهم که جانب تو پرواز کنم ، اما چه کنم بال و پری نیست مرا .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

من تو رو نه با قلبم و نه با عقلم دوست دارم ، چون که قلب ممکنه از تپش بیفته ، عقل هم میتونه فراموشکار بشه ، تو رو فقط با روحم پرستش می کنم چون نه فراموشی داره و نه ایستادن .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

زندگی یک بازی درد آور است ، زندگی یک بازی بی آخر است ، زندگی کردیم و اما باختیم ، کاخ خود را روی دریا ساختیم ، لمس باید کرد این اندوه را ، بر کمر باید کشید این کوه را ، زندگی را با همین غمها خوش است ، با همین بیش و همین کمها خوش است ، باختیم و هیچ شاکی نیستیم ، بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

هر شب نام تو را زیر لبم زمزمه کردم ، که لبم سوخت ولی نام تو را توبه نکردم .


اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

عشق یعنی سستی و دیوانگی ، عشق یعنی با جهان بیگانگی ، عشق یعنی سر به دار آویختن ، عشق یعنی اشک حسرت ریختن ، عشق یعنی سوختن و ساختن ، عشق یعنی زندگی را باختن ، عشق یعنی دیده بر در دوختن ، عشق یعنی در فراقش سوختن ، عشق یعنی شعله بر خرمن زدن ، عشق یعنی رسم دل بر هم زدن ، عشق یعنی انتظار و انتظار ، عشق یعنی هر چه بینی عکس یار ، عشق یعنی ناله ای از عمق دل ، عشق یعنی دلبری خوش آب و گل ، عشق یعنی قاصدک همراه باد ، رقص شیرینی که پایانش مباد ، عشق یعنی عدیه ای از سوی خدا .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

در عشق حداقل قطره ای جنون هست و در جنون هم همیشه دریایی از عشق .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

آدما خنده هاشون همیشه از دل خوشی نیست ، گاهی شکستن دلی کمتر از آدم کشی نیست ، گاهی دل اینقدر تنگ میشه که گریه هم کم میاره ، یه جمله ی ساده گاهی چقدر واست غم میاره .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

در دنیایی که همه به دنبال چشمان زیبا هستند ، تو به دنبال نگاه زیبا باش .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اگر می خواهی احساس ثروتمند بودن و توانگری کنی ، چیزهایی را به خاطر بیاور که پول قادر به خریدن آنها نیست ، با پول می توانی همسری زیبا داشه باشی اما عشقی زیبا هرگز ، می توانی خانه ای مجلل داشته باشی اما آرامش هرگز ، می توانی تخت خوابی رویایی داشته باشی اما خواب راحت هرگز ، می توانی کتابخانه ای مجهز داشته باشی اما علم هرگز .

 

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

ای صمیمی ای خوب ، گاه بیگاه لب پنجره ی خاطره ام می آیی ، ای قدیمی ای دوست ، تو مرا یاد کنی یا نکنی ، من به یادت هستم .


اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

وقتی معلمم پرسید عشق چند بخشه ؟ دستم را بلند کردم و گفتم یک بخشه ، اما وقتی تو رو شناختم فهمیدم سه بخشه ، عطش دیدن تو ، شوق با تو بودن ، اندوه جدایی از تو .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

یک برگ دیگر از تقویم عمرم را پاره می کنم ، امروز هم گذشت ، با مرور خاطرات دیروز ، با غم نبودنت و سکوتی سنگین ، و من شتابان در پی زمان بی هدف ، فقط میروم ، میروم ، یاس ها هم مثل من خسته اند از خزان و سرما ، گرمی مهر تو را میخواهند ، غنچه های باغ هم دیگر بهانه میگیرند ، میان کوچه های تاریک غربت و تنهایی ، صدای قدمهایت را میشنوم اما تو نیستی ، فقط صدای مبهم ، قول داده بودی برایم سیب بیاوری ، سیب سرخ خورشید ، سیب سرخ امید ، یادت هست ؟ ، و رفتی و خورشید را هم بردی ، و من در این کوچه های تنگ و تاریک ، سرگردانم و منتظر ، برگی از زندگی ام را ورق میزنم ، امروز به پایان دفترم نزدیکم .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

آموخته ام : مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ، همه ی ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

سهراب گفتی : چشمها را باید شست ، شستم ولی ، گفتی جور دیگر باید دید ، دیدم ولی ، گفتی زیر باران باید رفت ، رفتم ولی ، او نه چشمهای خیس و شسته ام را ، نه نگاه دیگرم را ، هیچ کدام را ندید ، فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت : دیوانه ی باران ندیده .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

زندگی چون قفس است ، قفسی تنگ پر از تنهایی ، و چه خوب است دم غفلت آن زندان بان ، و سپس بال و پر عشق گشودن ، بعد از آن هم پرواز .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

دیگه هیچ کس عاشق نمیمونه ، درد عشقو نمیدونه ، دلتو پیش کسی جا نزار تا دنیا برات بشه موندگار ، الان عاشق واقعی اسیره ، حتما عشقش حالشو میگیره .


ایجاد وبلاگ تعاونی

 سلام دوستان

امروز با یک پیشنهاد جدید اومدم

ایجاد یک وبلاگ تعاونی ( وبلاگ گروهی ) در پارسی بلاگ

 

شرایط عضویت:

1 . ذکر منبع ( در صورتی که مطلب برگرفته از جایی باشه )

2 . قرار دادن حداقل 5 پست در ماه

3 . عدم استفاده از عکس و مطلب غیر اخلاقی

 

مزایا :

1 . شما می توانید از قسمت انتقال مطالب مستقیما مطالب وبلاگ خودتان را به وبلاگ تعاونی منتقل کنید.

2 . می توانید با عضویت در هر سیستم کلیکی که مایلید ( به غیر از سیستمی که همکاران دیگر استفاده میکنند ) به کسب درآمد سالم بپردازید .

3 . همچنین در جلاسات اعضاء شرکت کنید و در تصویب قوانین جدید سهیم باشید.

 

راستی نام مورد نظرتون رو برام  بفرستین.

مشتاقانه منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستم .

 

لطفا پیشنهادات خودتون رو در قسمت نظرات وبلاگ  www.aghashir.parsiblog.com بنویسید.