سفارش تبلیغ
صبا

اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

به چشم خسته ی من آسمون سنگ شده ، لعنت به این جدایی دلم برات تنگ شده .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اگه غم و غصه اومد سراغت ، قلبتو دایورت کن رو قلب من .

 

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

بهترین معلمم کسی بود که بهترین چیز را به من آموخت ، دو خط روی تابلو کشید و گفت این دو خط موازی هیچوقت به هم نمیرسند مگر اینکه یکی خود را بشکند ، عزیزم تا غرورت را نشکنی به چیزی که میخواهی نمیرسی .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

چقدر خوبه آدم یکی را دوست داشته باشه ، نه به خاطر اینکه نیازشو بر طرف کنه ، نه به خاطر اینکه کسی دیگری را نداره ، نه به خاطر اینکه تنهاست ، نه از روی اجبار ، بلکه به خاطر اینکه اون شخصیت ارزش دوست داشتن را داره .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

زندگی مانند گیتاریست که گاهی نوای غمگین می نوازد و گاهی نوای شادی ، امیدوارم که گیتار زندگیت همیشه بندری بنوازد .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

قبل از اینکه به کسی بگی دوست دارم ، خوب فکراتو بکن چون شاید چراغی در دلش روشن کنی که خاموش کردنش به خاموش شدن او بیانجامد .

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

سازنده ترین کلمه گذشت است ، آن را تمرین کن ، پر معنی ترین کلمه ما است ، آن را به کار ببر ، عمیق ترین کلمه عشق است ، به آن ارج بنه ، بی رحم ترین کلمه تنفر است ، از بین ببرش ، سرکش ترین کلمه حسد است .


اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

خاطره ی شادمانی های دیروز ، بزرگترین غمی است که امروز داریم .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

چون دستم بوی گل می داد مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند ، اما افسوس کسی فکر نکرد ، شاید من گلی کاشته باشم .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

آسمان همچون دل من روشن از جلوه های مهتاب است ، امشب از خواب خوش گریزانم که خیال تو خوش تر از خواب است .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

ای دوست به جز تو دلبری نیست مرا ، می سوزم و از تو خبری نیست مرا ، خواهم که جانب تو پرواز کنم ، اما چه کنم بال و پری نیست مرا .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

من تو رو نه با قلبم و نه با عقلم دوست دارم ، چون که قلب ممکنه از تپش بیفته ، عقل هم میتونه فراموشکار بشه ، تو رو فقط با روحم پرستش می کنم چون نه فراموشی داره و نه ایستادن .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

زندگی یک بازی درد آور است ، زندگی یک بازی بی آخر است ، زندگی کردیم و اما باختیم ، کاخ خود را روی دریا ساختیم ، لمس باید کرد این اندوه را ، بر کمر باید کشید این کوه را ، زندگی را با همین غمها خوش است ، با همین بیش و همین کمها خوش است ، باختیم و هیچ شاکی نیستیم ، بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

هر شب نام تو را زیر لبم زمزمه کردم ، که لبم سوخت ولی نام تو را توبه نکردم .


اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

عشق یعنی سستی و دیوانگی ، عشق یعنی با جهان بیگانگی ، عشق یعنی سر به دار آویختن ، عشق یعنی اشک حسرت ریختن ، عشق یعنی سوختن و ساختن ، عشق یعنی زندگی را باختن ، عشق یعنی دیده بر در دوختن ، عشق یعنی در فراقش سوختن ، عشق یعنی شعله بر خرمن زدن ، عشق یعنی رسم دل بر هم زدن ، عشق یعنی انتظار و انتظار ، عشق یعنی هر چه بینی عکس یار ، عشق یعنی ناله ای از عمق دل ، عشق یعنی دلبری خوش آب و گل ، عشق یعنی قاصدک همراه باد ، رقص شیرینی که پایانش مباد ، عشق یعنی عدیه ای از سوی خدا .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

در عشق حداقل قطره ای جنون هست و در جنون هم همیشه دریایی از عشق .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

آدما خنده هاشون همیشه از دل خوشی نیست ، گاهی شکستن دلی کمتر از آدم کشی نیست ، گاهی دل اینقدر تنگ میشه که گریه هم کم میاره ، یه جمله ی ساده گاهی چقدر واست غم میاره .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

در دنیایی که همه به دنبال چشمان زیبا هستند ، تو به دنبال نگاه زیبا باش .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اگر می خواهی احساس ثروتمند بودن و توانگری کنی ، چیزهایی را به خاطر بیاور که پول قادر به خریدن آنها نیست ، با پول می توانی همسری زیبا داشه باشی اما عشقی زیبا هرگز ، می توانی خانه ای مجلل داشته باشی اما آرامش هرگز ، می توانی تخت خوابی رویایی داشته باشی اما خواب راحت هرگز ، می توانی کتابخانه ای مجهز داشته باشی اما علم هرگز .

 

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

ای صمیمی ای خوب ، گاه بیگاه لب پنجره ی خاطره ام می آیی ، ای قدیمی ای دوست ، تو مرا یاد کنی یا نکنی ، من به یادت هستم .


اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

وقتی معلمم پرسید عشق چند بخشه ؟ دستم را بلند کردم و گفتم یک بخشه ، اما وقتی تو رو شناختم فهمیدم سه بخشه ، عطش دیدن تو ، شوق با تو بودن ، اندوه جدایی از تو .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

یک برگ دیگر از تقویم عمرم را پاره می کنم ، امروز هم گذشت ، با مرور خاطرات دیروز ، با غم نبودنت و سکوتی سنگین ، و من شتابان در پی زمان بی هدف ، فقط میروم ، میروم ، یاس ها هم مثل من خسته اند از خزان و سرما ، گرمی مهر تو را میخواهند ، غنچه های باغ هم دیگر بهانه میگیرند ، میان کوچه های تاریک غربت و تنهایی ، صدای قدمهایت را میشنوم اما تو نیستی ، فقط صدای مبهم ، قول داده بودی برایم سیب بیاوری ، سیب سرخ خورشید ، سیب سرخ امید ، یادت هست ؟ ، و رفتی و خورشید را هم بردی ، و من در این کوچه های تنگ و تاریک ، سرگردانم و منتظر ، برگی از زندگی ام را ورق میزنم ، امروز به پایان دفترم نزدیکم .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

آموخته ام : مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ، همه ی ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

سهراب گفتی : چشمها را باید شست ، شستم ولی ، گفتی جور دیگر باید دید ، دیدم ولی ، گفتی زیر باران باید رفت ، رفتم ولی ، او نه چشمهای خیس و شسته ام را ، نه نگاه دیگرم را ، هیچ کدام را ندید ، فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت : دیوانه ی باران ندیده .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

زندگی چون قفس است ، قفسی تنگ پر از تنهایی ، و چه خوب است دم غفلت آن زندان بان ، و سپس بال و پر عشق گشودن ، بعد از آن هم پرواز .

 

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه

دیگه هیچ کس عاشق نمیمونه ، درد عشقو نمیدونه ، دلتو پیش کسی جا نزار تا دنیا برات بشه موندگار ، الان عاشق واقعی اسیره ، حتما عشقش حالشو میگیره .


ایجاد وبلاگ تعاونی

 سلام دوستان

امروز با یک پیشنهاد جدید اومدم

ایجاد یک وبلاگ تعاونی ( وبلاگ گروهی ) در پارسی بلاگ

 

شرایط عضویت:

1 . ذکر منبع ( در صورتی که مطلب برگرفته از جایی باشه )

2 . قرار دادن حداقل 5 پست در ماه

3 . عدم استفاده از عکس و مطلب غیر اخلاقی

 

مزایا :

1 . شما می توانید از قسمت انتقال مطالب مستقیما مطالب وبلاگ خودتان را به وبلاگ تعاونی منتقل کنید.

2 . می توانید با عضویت در هر سیستم کلیکی که مایلید ( به غیر از سیستمی که همکاران دیگر استفاده میکنند ) به کسب درآمد سالم بپردازید .

3 . همچنین در جلاسات اعضاء شرکت کنید و در تصویب قوانین جدید سهیم باشید.

 

راستی نام مورد نظرتون رو برام  بفرستین.

مشتاقانه منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستم .

 

لطفا پیشنهادات خودتون رو در قسمت نظرات وبلاگ  www.aghashir.parsiblog.com بنویسید.